Bakmak ve Görmek Arasındaki Çizgi

Bakmak ve Görmek Arasındaki Çizgi

Bakmak-ve-Görmek-Arasındaki-Çizgi
Grafik tasarımı denildiği zaman beş temel duyumuzdan gözün daha ön plana çıkması gerektiği hepimiz tarafından bilinmektedir. Ancak sadece göz değil tüm duyu organlarımızın etkin kullanılmasını gerektirebilmektedir. Grafik tasarımın kapılarını göz ile açtığımızı belirtebiliriz. Gözler ile algılananlarını görsellere dönüştürmesi işlemine grafik tasarımı dersek yanlış söylemiş olmayız. Grafik tasarımın, görsel olarak algılanan şeylerle, yani görüntülerle ilgili bir kavram olduğunu biliyoruz. Algıladıklarımızı farklı tarzlarda yorumlama imkanını da elde edebilmekteyiz. Kağıtlara karşı dokunma duyumuzun ön plana çıkması arasında bağlantıyı kolayca kurmamız da mümkün olmakla birlikte koku ile ilgili bir bağlantı kurmamız belki çok kolay olmasa da göz ile sınırlandırmamış oluruz. Görme engelli kişilere grafik tasarımı ile ilgili bir ürünü tanıtmak kolay değildir. Birçok araştırmacısının savına göre ise tat alma duyusu işitme duyusu ve görme duyusu bir birini tamamlayan, birbirleriyle ilişkili olan duyulardır. Bu nedenle grafik tasarımı ile ilgilenen, ilgilenecek olan kişilerin görme dışında dokunma duyularının da hassas olması önemlidir. Bir filmde ki, bir videoda ki görseli inceleyip, dikkatini çeken görselleri merak edip onlara karşı heyecan duyulması da grafik tasarımı alanında önemlidir. Nasıl ki müzik dalı ile ilgilenen bir kişinin kulağının ve sesinin iyi olması gerekiyor ise grafik tasarımı alanında da gözünüzün iyi olması gerekmektedir. Duyularımızdaki bir eksiklik diğer duyularımızı da etkilediğini söyleyen araştırmacılara göre bunların dışında grafik tasarımcıların el becerilerinin de gelişmiş olması gerekmektedir. İlerleyen teknoloji ile birlikte 3d sinemaların, animasyonların çıkmasıyla görsellik kadar ışık ve sesin de ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle sadece göze hitap eden, sadece kulağa hitap eden yada sadece kokuya hitap eden bir çok alan bu şekilde devam ettikleri taktirde durağan bir sürece hatta gerileme süreçlerine gireceklerini söylememiz hiç te yanlış olmayacaktır. Grafik tasarımının varlığı ile birlikte göz ile hem sesi hem görselliği iletme imkanını elde etmeye başladık. Grafik tasarımı bir çok iş alanında kolaylıklar meydana getirmiştir. Şirketler veya kişiler iletmek istedikleri mesajları görsel yada işitsel olarak özellikle grafik tasarımı programları sayesinde daha etkili bir şekilde iletmeye başlamışlardır. Bu noktada da grafik tasarımcılarından faydalanılmaktadır.