Grafik Tasarımının Tarihçesi

Grafik Tasarımının Tarihçesi

Grafik-Tasarımının-Tarihçesi
Türkiye’nin matbaa ile tanışması 14 aralık 1727 senesinde İbrahim Müteferrika tarafından matbaanın kurulması ile olmuştur. Bu matbaada basılan bir çok kitap olmuş ve bu kitaplar eski tarihimize dair çok önemli bilgiler içermektedir. İlk basılan kitap ise ‘Vankulu Lugati ‘ olmuş ve bu kitap Arapça harflerden oluşmuştur, bu kitabı takiben Katip Çelebi’nin Cihannuma adlı eseri de yine bu matbaada basılmıştır. Bu eserin içerisinde harita ve çizimler de mevcuttur. 1800’lü yıllara gelindiğine ise William Morris tarafından tasarlanan kitap o zamanın şartlarına göre çok iyi bir grafik tasarımı işlerine sahip işler yapmıştır. Ayrıca bu dönemde artık resimlere ilgi artmaya başlamış sanat farklı bir alan olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu alandaki gelişmeler de grafik tasarımının temellerini atılmasına katkı sağlamıştır. Sanat tasarım okulları açılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise grafik tasarımı artık büyük çoğunlukta bilgisayar programları ile yapılmaktadır. Eğer bu alana ilgi duyuyor ve bu alanda çalışmalar yapmak istiyorsanız bazı yeteneklerinizin ve ilgilerinizin de olması gerekmektedir. Örneğin grafik tasarımcısı olmak isteyen kişiler bilgisayar kullanmaya karşı ilgilerinin bulunması, sinemalardaki filmlerdeki görsellere dikkat edip bu görsellerden etkilenecek ruha sahip olmaları, televizyondaki, başka bir yerdeki reklamları, görselleri inceleyen ekranlardaki görsellere dikkat eden, çizim yapmayı seven, görüntü-ses gibi videolardaki süreçlerin nasıl olduğunu merak eden kişiler olmaları gerekmektedir. Eğer bu alanların bir çoğu kendilerinde mevcut ise istek ve çalışmayla grafik tasarımı alanında çok güzel çalışmalar yapabilirler. Grafik tasarımı denildiğinde aklımıza ilk gelen kavramlar animasyonlar, görseller, fotoğraflar, broşürler, kataloglar, 3d çalışmaları gelmesi çok doğaldır. Eğitimlerini grafik tasarımı olarak tamamlamayan kişiler de eğer bu alana karşı ilgi duyuyorlar ise bu alanda verilen kurslara katılarak da grafik tasarımı alanında kendilerini geliştirebilirler. Grafik tasarımı alanı teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak da büyük bir değişim, yenileşmeler yaşayabilmektedir. Grafik tasarımı artık bilgisayar üzerinde yapılan 2d veya 3d ile gelişimine devam etmektedir. Artık el ile çizim çok fazla olmamaktadır. Bu nedenle teknolojinin yakından takip edilmesi de bu konuda önem kazanmaya başlamıştır.